Stichting Muli Shani Zambia

Elderly home for the needy

Kwetsbare ouderen

Niet alleen kinderen, maar ook veel kwetsbare ouderen ervaren de gevolgen van de AIDS-epidemie. In sommige families zijn jonge mensen overleden en/of vertrokken naar elders om geld te verdienen. Hun kinderen (min of meer hun "levensverzekering") zijn er niet meer. In de meest schrijnende gevallen is er echt niemand meer die naar hen omkijkt en zodra ze zelf niet meer in staat zijn eten te verbouwen raken ze ondervoed en verkommeren in huisjes die hen niet meer beschermt tegen regen en kou. De stichting Muli Shani Zambia besloot in samenwerking met Martha Magawa een opvanghuis voor ouderen te bouwen. Ineke ten Cate presenteerde dit plan bij de PDK, de Projectengroep Deldense Kerken. De PDK sprak dit plan sterk aan en zij besloten geld in te zamelen voor dit doel. Daarvoor organiseerden zij o.a een Muzikale Wandeling door Delden, een Drie Koningen Winterwandeling op het Landgoed Twickel en verkochten zelfgemaakte kerststukken op de jaarlijkse kerstmarkt in Delden.

Good Samatarian House

In 2007 werd begonnen met de bouw en in 2011 was het ouderenhuis klaar.  Martha gaf het de naam "Good Samatarian House", naar het bekende bijbelverhaal. Het werk van de PDK zat er op. Het afwerken liet even op zich wachten door problemen over de eigendomsrechten van de grond. Dat is opgelost en in 2012 kan het gebouw worden afgewerkt, ingericht en in gebruik worden genomen.
Veel van de ouderen waar het om gaat zullen ondervoed of ziek zijn. Daarom is besloten één van kamers in te richten als "ziekenkamer". In geval van b.v. diarrhee kan dan de nodige hygiëne in acht worden genomen. Ineke ten Cate kreeg contact met Betsie Nieuwland, net als zij een oud-medewerker van het Hengelose ziekenhuis. Betsie is bestuurslid van sSOS, de stichting Senioren Ondersteunen Senioren. De bouwaanpassingen en inrichting van deze ziekenkamer pasten precies in hun doelstelling. Zij namen de kosten hiervan voor hun rekening.

Bouwen

In 2007 werd begonnen met de bouw en in 2011 was de ruwbouw van het ouderenhuis klaar. Het werk van de PDK zat er op. Het afwerken werd vertraagd en later gestopt door eerst problemen over de eigendomsrechten van de grond en later door tegenwerking op het gebied van water en electra.  Helaas is daarna de overheid, net als bij de weeskinderen, een stringent “family/community”-beleid gaan voeren. Ouderen verzorgen in een opvanghuis werd niet gesteund. Ouderen zouden hulp moeten krijgen in hun eigen leefomgeving.

Hulp aan “externe” ouderen

Ouderen ondersteunen in hun eigen leefomgeving (community) is nu het uitgangspunt. Ook voor de stichting Muli Shani Zambia in principe het meest ideale. Maar dat vergt heel andere investeringen. Een auto, met brandstof en alle andere kosten die daar bij horen, is dan nodig, voordat er geld besteed kan worden aan het inslaan van de nodige hulpmiddelen. Gedacht wordt nu aan het verdienen met geld aan de verhuur van (delen van) het ouderenhuis en met de opbrengsten daarvan ouderen helpen. "Project "Renovatie huisjes van ouderen"  Als onderdeel van het Project "Ouderen voor Ouderen" (zie...)  werd in 2014 in Mansa gestart met het renoveren van huisjes van ouderen. Door niet tijdig vervangen van de rieten daken gaat het in de regentijd helemaal mis. Het dak gaat lekken en de broze muren brokkelen langzaam maar zeker af. De renovatie bestat uit het verwijderen van het dak en de afgebrokkelde delen van het huisjes. Daarna wordt opnieuw opgemetseld tot dakhoogte, een dakbeschot aangebracht en worden er golfplaten opgelegd. Duurzaam!

Foto's van het Ouderenhuis

 

  Ineke inspecteert de bouw.   Deze vrouw maakt duidelijk waarom een ouderenhuis noodzakelijk is.
       
  Hoezo worden mensen in Afrika niet oud? Deze man is al 90 jaar.   Eten voor de oudjes!
       
       
       
       
This website is designed and developed by P. Naafs commissioned by All-In-Media