Stichting Muli Shani Zambia

Studie-project Abraham Magawa

Doel
Abraham Magawa de mogelijkheid bieden om arts te worden.

Waarom
In Zambia is nog steeds een tekort aan artsen, die na hun studie in Zambia willen blijven om bij te dragen
aan een goede gezondheidszorg en de ontwikkeling van hun land.

Past in de missie en visie van de Stichting Muli Shani Zambia www.mulishani.nl
Investeren in de opleiding van intelligente Zambiaanse jonge mensen. Doen we dat niet
dan zal Zambia blijvend afhankelijk zijn van buitenlandse vakmensen.

Wie is Abraham Magawa
Abraham Magawa, geboren14-02-1992, is de jongste zoon van Martha Magawa. Zij is de vrouw die ik
ca. 10 jaar geleden leerde kennen toen ik in Zambia op zoek was naar een goede bestemming
voor mijn eerste donatie aan een Afrikaans weeskinderenproject. Abraham is een vriendelijke, sociale
en slimme jongen. Hij volgde de middelbare school-opleiding aan het Lubushi Seminary in Kasama.
Hij behaalde zijn diploma met goede cijfers en kon beginnen aan de realisatie van zijn droom.
Abraham wil arts worden, mogelijk in combinatie met het priesterschap.
Vandaar de keuze voor Lubushi Seminary.

Studie Geneeskunde
In Zambia duurt de opleiding 7 jaar. Het eerste voorbereidende jaar van juli 2013 tot juli 2014
volgde Abraham in Kitwe. Hij slaagde met prima cijfers en werd per 1 juli 2014 voor de verdere
opleiding aangemeld bij het University Teaching Hospital in Lusaka. Zijn prestaties zijn prima
en op 1 juli 2015 begon hij aan zijn tweede studiejaar in Lusaka.

Studiekosten
Het studiejaar in Kitwe kostte € 4.000 en het eerste studiejaar in Lusaka € 4.500,
inclusief leermiddelen, kost en inwoning. Voor de volgende 5 jaar zullen de kosten hopelijk
hetzelfde blijven. De wisseling van de koers van Kwacha is een permanente onzekerheid.

Ons verzoek
Bij te dragen aan de studiekosten voor de komende 5 jaar. Elke bijdrage, groot of klein, is welkom.
Over te maken op bankrekening NL37 RABO 0309 4505 35 onder vermelding van “Abraham”.
Eenmalig of een donatie-overeenkomst voor 5 jaar, zodat de kosten direct aftrekbaar zijn van
de inkomstenbelasting. Op verzoek wordt deze donatie-overeenkomst toegezonden.

Nadere kennismaking met Martha Magawa
Martha Magawa is een Zambiaanse vrouw van bijna 60 jaar oud met een groot sociaal hart. Ze woont in Mpika,
in de noordelijke provincie Muchinga. Ze was al begonnen met de bouw van een weeshuis toen ik haar leerde kennen.
Het eerste weeshuis in die regio. Martha en haar man Juma hebben altijd hard gewerkt. Hij bij de Tazara Railway
en Martha als boekhouder bij het bisdom van Mpika. Hun diepste wens was hun kinderen zo veel mogelijk kansen
te geven om zich te ontwikkelen, mede in het belang van Zambia.
Hun visie: “als er geen goed opgeleide Zambianen zijn zullen banen blijvend naar buitenlanders gaan”.

Helaas is Martha’s echtgenoot enkele jaren geleden overleden en tot overmaat van ramp raakte Martha
buiten haar schuld haar baan kwijt. Maar Martha gaat niet bij de pakken neerzitten en pakt alles aan
om haar kinderen te laten studeren. Het wordt wel steeds moeilijker dat allemaal te betalen. Op de oudste,
kwetsbare dochter na, kunnen alle kinderen goed leren. Maar dat is tegelijkertijd het probleem.
Van haar 6 dochters zijn Bwalya en Francesca afgestudeerd als maatschappelijk werker en werken bij de overheid.
Msekwa heeft de studie rechten afgerond jaar en werkt bij de overheid. Mariam studeert onderwijskunde
en Fatuma volgt de verpleegsteropleiding. Majuma, de jongste, heeft de middelbare school afgerond en
wil ook graag arts worden. Van de 3 zoons zijn er 2 afgestudeerd op HBO-niveau. Edward werkt als civil engeneer
bij een waterleidingsmaatschappij in Kasama en Benedict doet ervaring op in de landbouw.

Nadere kennismaking met Abraham Magawa
Abraham heeft altijd al arts willen worden, mogelijk in combinatie met een priesterschap.
Hij heeft bewust gekozen voor de middelbare schoolopleiding aan het Lubushi Seminary in Kasama. Naast zijn intelligentie
vielen zijn sportiviteiten sociale vaardigheden op. Na het behalen van de middelbare schoolopleiding heeft hij zich ingeschreven
voor de studie geneeskunde. Intussen maakte hij zich nuttig door Martha te helpen bij de Muli Shani-projecten
in Kasesha-region en bij het runnen van Kenan Guest House in Mpika. Extra geld werd verdiend toen Martha het schonen
van een traject voor de aanleg van elektriciteit kon aannemen. Dat werk bestond uit bermen vrij maken van bomen
en struiken, alsmede het egaliseren. Martha en Abraham werkten zelf net zo hard mee als de ingehuurde arbeiders.
Uiteraard waren zij daar dag en nacht aanwezig. Dochter Francesca beheerde het guesthouse. Zo werden de studiekosten
van het eerste, voorbereidende jaar in Kitwe bij elkaar gesprokkeld.

Per juli 2014 werd Abraham toegelaten tot het gerenommeerde UniversityTeaching Hospital in Lusaka. Zoals overal,
kun je ook daar pas beginnen als het studiegeld is betaald. Martha en Abraham zijn op dezelfde voet doorgegaan om het
geld bij elkaar te krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt, met een laatste bijdrage van € 1000,- van de stichting Muli Shani Zambia.
In juli 2014 heb ik hem zelf af kunnen zetten in Lusaka en hem alle succes toegewenst. Ik heb beloofd alles in het werk te
stellen om het studiegeld voor de komende 5 jaar bij elkaar te krijgen. Hij zal zich volledig concentreren op zijn opleiding
en zeker na zijn studie gaan werken in de arme gebieden van Zambia.

Onderstaand berichten van Abraham
die ik zo goed als ik het kon heb vertaald
in het Nederlands

Motivatie van Abraham
Ik ben nog meer gemotiveerd geraakt om een dokter te worden na het zien van de sympathieke en goede zorg
die artsen aan mijn overleden vader Juma Magawa gaven. Hij was regelmatig in en uit het ziekenhuis vanwege
bloeddruk- en hartproblemen.Ik zou oom willen zorgen voor de zieke, behoeftige mensen op het platteland.
Liefst gratis medicijnen en zorg. Ik droom er van dat op een dag patiënten minder tijd doorbrengen in wachtrijen
voor de poliklinieken, omdat ik ze als arts sneller kan helpen. Het geeft hen hoop dat God hen zal helpen, en als ze
hun medicijnen nemen, dat dan alles beter zal gaan. Ik word voor mijn opleiding geholpen door goede Samaritanen,
ik zal zelf ook graag mijn diensten aanbieden, met of zonder vergoeding van medische kosten.

Hoe is het studentenleven in Zambia
Medisch student zijn aan de Universiteit van Lusaka betekent hard studeren en jezelf permanent beschikbaar houden
voor werk op elk willekeurig moment. Ik bezoek al regelmatig ziekenhuizen en werk vaak samen met de chirurg. Studeren
en werken in het ziekenhuis is tijdrovend. Elke vrijdag moet een weekverslag geschreven worden. Daar niet aan voldoen
betekent lagere cijfers en scores aan het eind van het jaar, e.e.a. wordt in mindering gebracht. Dus hard studeren en werken
om de wekelijkse testen te halen.

Hoe woont een medisch student in Lusaka
Ik woon in een soort pension, o.a. met 2 andere jongens van dezelfde opleiding. We koken voor onszelf ondanks
het feit dat we de hele tijd bezig zijn. Ik eet mijn Nshima (maismeelpap) een keer per dag ’s avonds, om daarna weer
naar de universiteit terug te keren voor avondstudie. Op dit moment hebben we een groot probleem met de elektriciteit,
de stroom valt vaak voor langere tijd uit. We koken nu tijdelijk op houtskool. Dat vind ik weer een grote uitdaging.
De huur is omhoog gegaan naar K2,5000 (bij de huidige koers is dat ca. € 200,-) per twee maanden .
De eigenaar geeft aan dat dit is vanwege de huidige hoge dollarkoers. Alles is duurder geworden, elektriciteit,
water, etenswaren, etc. Het wordt steeds moeilijker voor studenten die van verder weg komen. Alles kost geld.


Oktober 2015
Ineke ten Cate

Studiekosten Abraham

Inschrijving aan UTH Lusaka